Nieuws

donderdag 29 augustus 2019

Inname stop grond onbekende kwaliteit

Op 8 juli jl. heeft de Staatssecretaris het handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie aangeboden aan de tweede kamer.

 

Deze wijziging heeft grote invloed op ons werkveld. PFAS is een stofgroep die bij BRL 9335-1 gecertificeerde bedrijven (grondbanken), zoals Hendrickx-Horn voorheen niet standaard geanalyseerd werd. Echter nu na het inwerking treden van het tijdelijke handelingskader PFAS houdende grond dient de stof per direct geanalyseerd te worden. De norm die voor de stofgroep gehanteerd wordt is op het moment zeer laag . Ook  is nog veel onduidelijk over de hergebruiksmogelijkheden van PFAS houdende grond, diverse eindverwerkers hebben ons op de hoogte gesteld van een stop op de innames van diverse grondsoorten. Bijkomend feit is dat er weinig capaciteit is bij de laboratoria om deze stofgroep te analyseren waar mee de doorlooptijd van PFAS analyses op het moment 25 werkdagen betreft. Hiermee komt er maar zeer beperkt inzicht in de concentraties die zich in de bodem  voordoen.

Reeds meerdere grondbanken hebben aangegeven per direct te stoppen met de inname van grondsoorten waarbij de PFAS-concentratie niet zijn onderzocht.

 

Om te voldoen aan het gestelde door de overheid, willen we voor u als gewaardeerde klant een korte overgangstermijn hanteren maar vanaf maandag 2 september 2019 geldt dat:

 

  • we geen grond meer accepteren waarvan de PFAS-concentratie onbekend is;
  • alleen grond geaccepteerd wordt waarbij in het onderzoeksrapport PFAS is meegenomen en de norm niet wordt overschreden;

 

Bovenstaande houdt dus ook in dat wij helaas geen grond kunnen innemen die helemaal niet is onderzocht en/of gebaseerd is op een indicatieve kwaliteit conform een bodemkwaliteitskaart. Dit vanwege het feit dat de huidige bodemkwaliteitskaarten niet gebaseerd zijn op PFAS en de risico’s bij acceptatie door onvoldoende inzicht en beperkte regelgeving op het moment te groot zijn.

 

Wij treden, samen met branchegenoten, op korte termijn in overleg met de overheid om de impact toe te lichten en de consequenties te bespreken die deze wijziging in regelgeving heeft op de gehele GWW branche. We beseffen dat deze maatregel iedereen in de branche raakt, echter geeft de huidige wet en regelgeving ons geen andere keuze.

Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen hieromtrent en hopen dat we uw grondstromen op korte termijn weer kunnen accepteren.

 

Voor nadere informatie verwijzen wij graag naar de websites van de overheid, te weten:

- https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/grond-bagger/handelingskader-pfas/tijdelijk/  

- https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/07/08/handelingskader-voor-hergebruik-van-pfas-houdende-grond-en-baggerspecie  

- https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/07/08/tijdelijk-handelingskader-voor-hergebruik-van-pfas-houdende-grond-en-baggerspecie  

 

Als u nog vragen heeft hoor ik dat graag.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.