Grondbank

Hendrickx-Horn BV is BRL 9335 gecertificeerd. Hiermee kunnen wij op diverse terreinen grond tijdelijk opslaan, beheren en kwalificeren wij de partijen grond conform besluitbodemkwaliteit t.b.v. duurzaam hergebruik in de keten. 

Door binnen een project te zoeken naar mogelijkheden om met een gesloten grondbalans te werken ontmoeten wet- en regelgeving, ontwerpeisen en economische principes elkaar maximaal.

Echter dit is niet altijd mogelijk binnen de betreffende project grenzen. Een duurzaam alternatief is regionale afzet naar een ander project. Veelal kan dit gelijk met milieu hygiënische verklaring (zoals een partijkeuring). Indien dit niet mogelijk is kan een grondbank een waardevolle tussenschakel zijn.

De grondbank beheert diverse partijen door deze samen te voegen met andere partijen van gelijke milieu hygiënische klasse, en verzorgt de milieu hygiënische verklaring en regionale afzet van de partij.

Viewer bodemkwaliteit:

De gemeenten in Noord- en Midden-Limburg hebben deze viewer gezamenlijk laten maken. Hij is bedoeld om u te ondersteunen bij het zoeken naar geschikte grondtoepassingslocaties binnen noord- en midden Limburg van partijen grond, die mogelijk op een andere plek in Noord- en midden Limburg worden ontgraven.

De milieukwaliteit van een partij grond wordt vaak onderzocht door uitvoering van zogenaamde partijkeuringen (VKB-protocol 1001). Soms volstaat een verwijzing (onder voorwaarden) naar een bodemkwaliteitskaart. De spelregels daarvoor vindt u in de Nota Bodembeheer Limburg Noord 2020-2029 (par 2.3 Grondverzet). In de Nota staan bodemfunctieklassenkaart, ontgravings- en toepassingskaart. De aanvullende PFAS-kaart Regio Limburg Noord (3-9-2020) is ook van belang. Het Besluit en de Regeling Bodemkwaliteit zijn daarbij leidend. Belangrijk is dat een melding voor een grondtoepassing (1) altijd vóóraf dient te worden gedaan en (2) vergezeld moet gaan van tenminste een vooronderzoek conform de vigerende NEN 5725. Daarmee wordt bepaald of er al dan niet sprake is van een “milieuhygiënisch verdachte locatie”. Mocht er sprake zijn van zo’n verdachte locatie, dan is de viewer niet bruikbaar voor de ontgraving en/of de toepassing.

Aan deze viewer kunnen geen rechten worden ontleend. De viewer is enkel bedoeld als ondersteuning. Mochten er (onbedoelde) verschillen zijn tussen de viewer en de Nota bodembeheer Limburg Noord 2020-2029, dan is de nota altijd leidend.

Zie onderstaand de link naar de viewer bodemkwaliteit Noord- en midden Limburg

https://experience.geowebonline.nl/GeoWeb56/Index.html?viewer=BKK_Limburg

Wenst u ondersteuning bij het zoeken van een geschikte afzet locatie voor uw partijen grond binnen de regio, heeft u tijdelijke opslag nodig, heeft u geen rechtstreeks toepassingslocatie voor uw vrijkomende grond of heeft u graag advies over het gebruik van de nota bodembeheer? Neem dan contact met ons op!

 

 

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.