Grondbank

Inname opslag en transport

Grondbank BRL9335

Tijdens de uitvoering van veel projecten komt overtollige grond vrij. Projecten met een gesloten grondbalans maken is zowel in het kader van duurzaamheid als om financiƫle redenen veelal het meest wenselijke, maar niet altijd mogelijk. Hergebruik in de directe regio is daarbij een goede tweede optie. Bij voldoende hoeveelheid en een partijkeuring AP04 is het vaak mogelijk de grond rechtstreek in een ander project toe te passen. Bij kleinere hoeveelheden of beperkte bodemonderzoeksgegevens is tijdelijke opslag buiten de projectlocatie vaak wenselijk.

Hendrickx-Horn is BRL 9335 gecertificeerd voor het samenvoegen, beheren en afzetten van (schone) partijen grond.

Grond kan in veel gevallen worden aangeleverd met de beperkte voorinformatie zoals de bodemkwaliteitskaart of een verkennend bodemonderzoek. Conform BRL 9335-1 wordt de indicatieve kwaliteit van de grond bepaald. Dit is mogelijk alvorens aanvoer maar ook na binnenkomst op een van onze depotlocaties.

Alvorens aanlevering dient contact opgenomen te worden i.v.m. vooracceptatie en het aanmaken van een afvalstroomnummer en depotruimte.

Alle bodemonderzoeksgegevens die wel beschikbaar zijn worden beoordeeld en er wordt een passende aanbieding voor u gedaan.

Klanten van onze grondbank zijn zowel bedrijven, overheden als particulieren. Wenst u ondersteuning bij het zoeken van een geschikte afzetlocatie voor uw partijen grond binnen de regio, heeft u tijdelijke opslag nodig, of heeft u vragen over de nota bodembeheer? Neem dan contact met ons op!

Contactpersoon: Joeri Graef - 0655872778 - Joeri@hendrickx-horn.nl

Offerte aanvragen


Viewer bodemkwaliteit:

De gemeenten in Noord- en Midden-Limburg hebben deze viewer gezamenlijk laten maken. Hij is bedoeld om u te ondersteunen bij het zoeken naar geschikte grondtoepassingslocaties binnen noord- en midden Limburg van partijen grond, die mogelijk op een andere plek in Noord- en midden Limburg worden ontgraven.

Aan deze viewer kunnen geen rechten worden ontleend. De viewer is enkel bedoeld als ondersteuning. Mochten er (onbedoelde) verschillen zijn tussen de viewer en de Nota bodembeheer Limburg Noord 2020-2029, dan is de nota altijd leidend.

Geoweb viewer bodemkwalteitskaart Limburg- Noord:

Bekijken

 

Nota bodembeheer Limburg - Noord

Bekijken

 

                                                                     

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.