Milieutechniek / bodemsanering

In een ideale wereld zou de bodem overal volledig schoon zijn, helaas is dit door jaren lang gebruik van de bodem lang niet altijd het geval. Soms is dit geen probleem omdat het nog herbruikbare grond betreft bijvoorbeeld klasse wonen of industrie.

In een aantal gevallen is de bodem dermate verontreinigd dat werken in deze grond arbo risico’s met zich mee brengt en de grond niet herbruikbaar is zonder reiniging. Als dit het geval is spreken we van een bodemverontreiniging en daarmee een bodemsanering.

Hiermee kunnen de werkzaamheden niet meer zonder erkenning uitgevoerd worden en is maatwerk nodig om tóch de werkzaamheden uit te voeren zoals beoogd.

Wij denken graag me u mee! We zijn ruim 15 jaar BRL7000 aannemer en hebben daarmee de behoorlijk praktische en theoretische kennis eigen gemaakt waar we u graag mee van dienst zijn!

Uitvoering kunnen wij volledig uithanden nemen maar wij staan er ook zeker voor open om de werkzaamheden samen met u uit te voeren, waar wij enkel fungeren als hoofdaannemer bodemsanering en u zelf (zonder eigen erkenning) de werkzaamheden uitvoert conform het door ons opgestelde plan van aanpak.

Verwijdering Japanse duizendknoop

Behalve chemische verontreiningein overwoekeren invasieve exoten steeds meer de natuur in Nederland. Om de biodiversiteit op peil te houden dient de verspreiding van invasieve exoten zoals de Japanse duizendknoop beheerst te worden.

Wordt de Japanse duizendknoop aangetroffen op plaatsen waar grondverzet gaat plaats vinden is een gedegen aanpak ten behoeve van bestijding noodzakelijk.Aziatische duizendknopen beschadigen immers gebouwen, wegen en dijken.
Vanaf 1 januari 2022 geld daarom een handelsverbod. Hiermee is het verboden om levende Aziatische duizendknopen of delen daarvan te verkopen of vervoeren, dus ook geen wortels, stengels of zaden van de plant, behalve als u ze verkoopt met het doel om ze uit te roeien.  

Wij denken graag mee in een oplossing voor uw project, dit doen wij op basis van de uitgangspunten in het landelijke protocol Japanse duizendknoop.
Afhankelijk van de omvang, tijdspad en geplande werkzaamheden maken wij samen met u een plan van aanpak voor bestrijding en nazorg. 

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.