Projectrealisatie

Projectrealisatie / exploitatie grootschalige bodemtoepassingen

Bij de realisering van projecten met veel grondverzet zijn de grondstromen vaak een cruciaal onderdeel van de werkzaamheden.

Denk hierbij aan het aanleggen van een geluids- of zichtwal, het aanleggen van mountainbikeroutes of crossbanen of golfbanen waar veel grond nodig is of aanleg van vijvers, waadi’s, bassins, tunnels, bouw en infra veelal juist veel grond vrij komt.

Om de totstandkoming te realiseren dient er voldoende aandacht besteed te worden aan het opstellen van de een grondbalans door het technisch ontwerp en de bodemonderzoeken over elkaar te leggen en van hieruit keuzes te maken welke grond hergebruikt kan worden in het project, welke grond afgevoerd dient te worden en tevens te bepalen welke grondstromen verworven dienen te worden.

Wij kunnen u ondersteunen bij het opstellen van een grondbalans en de werving of afzet van grond waarbij gebruik maken van onze brede netwerk in de regio.

Acceptatie & administratie   

Vanaf de start van de uitvoering tot aan de oplevering toetsen onze acceptanten de grondstromen en houden wij toezicht op een juist verwerking of afzet van de grondstromen, verzorgen de bijbehorende BBK meldingen en dragen zorgen voor een volledig en transparant grondstromen overzicht bij oplevering.

Vergunningen/ communicatie bevoegd gezag

Tevens kunnen wij u ontzorgen voor de ontwikkeling van het gehele project incl. aanvraag van de benodigde vergunningen en communicatie met het bevoegd gezag zoals een gemeente, omgevingsdienst, provincie of RWS.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.