Disclaimer

Disclaimer

Deze website is een uitgave van Hendrickx Horn. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. Hendrickx Horn kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan Hendrickx Horn garanderen dat adviezen en strategie├źn toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval. Hendrickx Horn streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt Hendrickx Horn zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Hendrickx Horn en/of de met haar verbonden vennootschappen en ondernemingen. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van Hendrickx Horn wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.

Indien de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit dat via deze site een link is opgenomen naar zijn site, zal de uitgever van deze site hiermee in overleg treden en desgewenst de bewuste link(s) verwijderen.

Neem contact met ons op

recentelijk opgeleverd

PROJECT: FIETSVERBINDING RIJKSWEG HORN

Opdrachtgever: Gemeente Leudal

ONTWIKKELING 3 BOUWKAVELS JULIANALAAN TE STEVENSWEERT

Opdrachtgever: Arcus zuid projectontwikkeling

LLTB Steegstraat

Opdrachtgever: Maessen groep B.V. / LLTB ontwikkeling BV

59 Appartementen infra Roermond

Opdrachtgever: Bouwbedrijf Schroen

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.