Referenties

RECONSTRUCTIE MAASWEG-HANSSUM NEER

Opdrachtgever: Gemeente Leudal

Jaar: 2023

Looptijd project: Februari t/m Juni 2023

Omschrijving werkzaamheden:

Tijdens de reconstructie van de Maasweg- Hanssum Neer is het hemelwater afgekoppeld van de vuilwaterriolering.  Een gedeelte van de oude vuilwaterriolering is vervangen en de bovengrondse infra is opnieuw vormgegeven.  

Inhoud opdracht:

 • Opbreken asfalt en elementenverhardingen, verwijderen riolering, markering en groenvoorzieningen
 • Grondwerk t.b.v. wegcunetten, bermen, hoofdriool
 • Aanbrengen DWA pvc hoofdriool , 190 m1
 • Aanbrengen RWA pvc riool, 30 m
 • Aanbrengen huisaansluitingen
 • Aanbrengen van infiltratiekratten, 456 st
 • Aanbrengen nieuwe asfaltverharding in rijbaan, 580 m2
 • Aanbrengen nieuwe elementverhardingen in rijbaan, inritten en trottoirs, 2070 m2
 • Aanbrengen nieuwe markeringen
 • Aanbrengen nieuwe bebording
 • Aanbrengen groenvoorzieningen


Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.