Natuur- & cultuurtechniek

Op steeds meer plaatsen in Nederland wordt oude natuur hersteld en nieuwe natuur gecreĆ«erd. Het is belangrijker dan ooit voor onze samenleving. Stikstof heeft immers al jarenlang een negatief effect op de natuur, maar ook de aanwezigheid invasieve exoten belemmeren onze natuur.  

Door de hydrologie in Nederland beter in balans te maken zijn we in staat water vast te houden als dit nodig is maar toch ook snel genoeg af te voeren als dit nodig is. Ons land is ingericht op snelle afvoer van overtollig regen- en rivierwater. Door de drogere zomers vanwege klimaatverandering is het echter ook nodig om water vast te houden. Het is van belang de waterbeschikbaarheid voor landbouw en natuur te vergroten. Bijvoorbeeld door de inzet van diepwortelende gewassen, bodemleven, slimme stuwen en drains.

Hoe gaan wij deze omslag maken?

Wij denken graag met u mee op het gebied van landschapsontwikkeling & natuurherstel.

Denk hierbij aan het (her-)meanderen van beken, het graven van vennen, vijvers en poelen, aanleggen van parken of natuurgebieden, plaggen, grondverbetering, bodemherstel, bemesting of verschraling.

Ook zijn wij er op ingericht Japanse duizendknoop te saneren als dit een belemmering vormt voor de locatie.

Wij geven hiermee invulling aan het landelijke protocol Japanse Duizendknoop.

  • In kaart brengen
  • Werkwijze bepalen
  • Toepassen methode
  • Nazorg van de locatie

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.