Projectrealisatie grondbank

Herinrichting bedrijventerrein Zevenellen Kavel 10

Opdrachtgever: HGR

PROJECT: Herinrichting bedrijventerrein Zevenellen Kavel 10

Looptijd project: September 2019 tot heden

Omschrijving werkzaamheden:

Kavel 10 betreft een waterbodemtoepassing en wordt geëxploiteerd door Hendrickx Grondbank en Recycling B.V. Het perceel wordt geschikt gemaakt voor gebruik als bedrijfskavel (idem als het gebied eromheen). De toepassing betreft geen grootschalige bodemtoepassing, de grond wordt toegepast op basis van generiek kader conform besluit bodemkwaliteit.

 

Baggerspecie:

Altijd toepasbaar, klasse A en B met bijbehorende eis voor PFAS:

  • Baggerspecie stroomafwaarts in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam of het aansluitende oppervlaktewaterlichaam is toegestaan Er dient wel gemeten en getoetst te worden op uitschieters. (categorie 4.7).

  • Baggerspecie in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam in ophogingen en waterbouwkundige constructies is toegestaan  Er dient wel gemeten en getoetst te worden op uitschieters. (categorie 4.8.1.).

  • Baggerspecie die voldoet aan toepassingswaarde PFAS 0,8 μg/kg d.s., PFOS 3,7 μg/kg d.s.’ (categorie 4.8.2)

 

Grond:

Achtergrondwaarde, Wonen en Industrie met bijbehorende eis voor PFAS:

  • Grond die voldoet aan toepassingswaarde PFAS 0,8 μg/kg d.s., PFOS 3,7 μg/kg d.s.’

 

De volgende toepassingsuitgangspunten spelen bij deze herinrichtingslocatie een rol:

  • ​Is onderdeel van oppervlaktewaterlichaam Maas

  • Betreft een oppervlaktewater waar sprake is van waterkwaliteitsbeheer en Rijkswaterstaat is bevoegd gezag Besluit bodemkwaliteit

  • Betreft geen diepe plas en is geen Grootschalige Bodem Toepassing volgens Besluit bodemkwaliteit

  • Wordt geschikt gemaakt voor een gebruik als bedrijfskavel (idem gebruik als het gebied er omheen

  • Toepassing is mogelijk op basis van de vastgestelde milieu hygiënische kwaliteit van de ontvangende bodem in het oppervlaktewater (t/m klasse B)

  • Locatie verwerking: Roermondseweg Haelen


Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.